110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

96

غفلت جهانیان

اهل دنیـــــا چو نیک درنگری

کاروانهای  خفـــــته  را ماننــد

خفتگانند،  روز و شب  در راه

کی رسند و کجا؟  نمی داننـــــد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

 

/ 0 نظر / 9 بازدید