110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

57

دوستی و دشمنی

دوستی کن ولی چنــان که گرت

دوســت دشمن شود ندرّد پوست

نیز با دشمن آنچنان ســـــــر کن

که نباشی خجل چو گردد دوست

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 9 بازدید