110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

49

پاکدامنی

پاکدامان صاحب  قدرت

بهتر است از شهید راه  خدا

می سزد گر فرشته اش خوانی

زانکه خوی فرشته است او را

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

 

/ 0 نظر / 18 بازدید