110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

65

قناعت

گر به بایسته ها بســـــــنده کنی

زندگی بر تو بگذرد آســــــــان

ور شوی آزمــند و افزون خواه

بایدت کند، تا که هســــتی، جان

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 5 بازدید