110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

102

 

نکوهشگری

 

ای برادر بزرگـــتر عیبیــــست

که به  عیب  کسان نهی انگشت

خاصه  عیبی  که در تو بینندش

عیبجویان چو واکنندت  مشــت

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 8 بازدید