از گلستان من ببر ورقی

اشعار برگزیده از شاعران پارسی گوی

طبیب و حکیم

طبـــیــب   از مولوی بلخی/رومی   طبیــبیــم، حکیــمیــم، طبـیبـــان قدیـمیــم   شـــرابیـــم و کبابیــم و سهیلیم و ادیمـــیم   چو رنجور تن آید، چو معجون نجاحیـــم   چو بیمــــــار دل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
7 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
60 پست
خرداد 84
13 پست