110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

45

جـامۀ حـــیا

عیب خویش ار نهفـته می خواهی

خویش را جامه از حـــیا پوشـــان

با حیا را حیاست پوشـــــــش بس

با دو صـــــد جامه بی حیا عریان

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

 

/ 0 نظر / 9 بازدید