110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

50

پند و مال

مال اگر داری و کمــــالت نیست

آن نه مال اســــت کان وبال بود

ور به مالی تو پــــــندی اندوزی

آن تو را مایۀ کمـــــــــــال  شود

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 9 بازدید