110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

94

تند خویــــی

 

تنــدخو گونه یی     جنـــون دارد

که پشـــــــیمان شود به هشــیاری

ور نشد  خود گواه خویشتن است

کش ز درمان گذشــــته بیــــماری

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 12 بازدید