110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

63

حدّ اقتصاد

بنگر دخــل و خـــــرج را دایــم

مقتصـــــد باش تا زیـــان نکنی

نه چنان مقتصــــــــــد گر باری

آب یابی هوای نـــــــــان نکنی

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

 

/ 0 نظر / 18 بازدید