110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

83

گشــــا یش

چون که سختی به منتها برسد

وا شود بر تو از گشایش در

ای گرفتار حلقه هـــــــای بلا

حلقۀ  تنگ بگســـــــــلد دیگر

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 7 بازدید