110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

60

همسر بد گمان

ای برادر بدان که  همســــر را

به گمـــــان بد ار بـــــــیازاری

پارســـــــــــــا گربود گنه جوید

وز سلامت فتدبه بیمـــــــــاری

 

 گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 15 بازدید