110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

80

شکر نعمت

دامن نعمت ار به دست رســـــد

پس به شکرش توان گرفت تمام

کفر نعمــت رهاند از دســـــتت

نعمتی را که داده رحمت  عام

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 18 بازدید