110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

51

ادب آموزی

ای دل آزرده از جفای کســـان

بر تو آزار بــــگذرد بـــــــاری

ادب آمــــــوز  از   دلا زاران

که دل مـــــردمان نیــــــازاری

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 19 بازدید