پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

بوی جوی مولیان

بوی جوی مولیان  از رودکی (329/951)  بوی جوی مولـــــــــــــیان   آید  همی  یــاد  یــــار  مهــــــــــــربان آید همی  ریــــگ  آموی و درشــــــــتی راه او  زیر  پــــــــــایم پرنـــــیان  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید