پست های ارسال شده در فروردین سال 1385

                                          بوی تو                                               ؟                      بهار آمد ز خويش و آشـــــــنا  بيگانه خواهم شد                      که گل  بوی تو خواهد داد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید