110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

64

اندازۀ  بخشش

بهر منعم ســــتوده تر کاریــــست

زانچه دارد به خلق بخشـــــــــیدن

ناســــتودست  لیک و ناســــــخته

مال را مـــثل ریگ پاشــــــــیدن

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 13 بازدید