110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

55

پنـــد  پیران

جهــــش و جنــــبش جوانان را

خوش همی دارم و ازان خوشتر

پــــــند  پیری بود که می ارزد

حرف حرفــش به دانه دانه گهر

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 16 بازدید