110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

78

راز پوشی

 

راز دل پیش هر کســـــــی گفتن

گر بدانی  شکست خویشتن است

آن که راز نهــــان نگـــــــه دارد

اختیارش به دست  خویشتن است

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 15 بازدید