110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

88

نغزتر از پوزش

 

پوزش از کار ناپـــــــسندیده

گرچه نغزاست نزد اهل خرد

نغزتر آن که با خردمـــــــندی

محنت عذر مردمان نخـــــــرد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 13 بازدید