110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

68

مال اندوزی

مال چـــندان نگاه باید داشـــت

کادمی را نــــــــیاز  آن باشد

انکه بیش از ضرورت  اندوزد

خازن ملک دیــــگران باشــــد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 7 بازدید