110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

44

بردباری

پردۀ بردبــــــــاری  دانـــا

خلل خلق  او فرو پوشــــد

مرد با تیـــــــــغ آبدار خرد

به براندازی هوا کوشـــــــد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 19 بازدید