110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

86

تحقّق گمان نیک

 

گر شـــنیدی که نیکـــــــمردی را

بر تو با شــد گمان خیر ای دوست

پس به کردار نیک خویش افزای

تا محقّـــــق شود که حق با اوست

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 7 بازدید