110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

40

شـــــتاب و درنگ

تا ندانــــی تو راه و چـــارۀ   کار

در پی کـــــارها شـــتاب مــــکن

وربــــــدانی و فرصــتی یــــابی

وقت کار اســـت فکر خواب مکن

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

 

/ 0 نظر / 20 بازدید