راز دل

راز دل

تا پا به کوی آن بت رعنا گذاشتیم
پای دگر بر اوج ثریّا گذاشتیم
صاحبنظر کجاست؟ که گوییم رازِدل
در بند زلف بود، دل آنجا گذاشتیم
گیتیست جایگاه فساد و گزند و زور
این جیفه را به طالب دنیا گذاشتیم
در راه عشق گام به دشت جنون زدیم
مشکوی و شهر و خانه به لیلا گذاشتیم
دامان دوست چون به تأسف زدست رفت
دست دگر به گردن مینا گذاشتیم
گوهر نداشت ساحل دریای خشک لب
رخت امل به دامن صحرا گذاشتیم
اندُه فزود منظرِ آوردگاه دهر
جز درد سر نبود، برآن پا گذاشتیم

استاد عبدالحی حبیبی

/ 0 نظر / 4 بازدید