110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

62

رعایت استاد

آنکه آموخـــتت ســــــــخن گفتن

دلش از ناســــــزا نـــژند مـــکن

بر ســــر آنــکه ره نشــــانت داد

تا توانی صــــــدا بلـــــــند  مکن

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

 

/ 0 نظر / 13 بازدید