110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

52

کنــــکا ش

آنکه دارد مشـــــــاوری دانـــا

فارغ است از ظهیر و پشتیبان

خوانده باشی که گه به تدبیری

لشکری  باز گشتــه از میدان

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 20 بازدید