110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

74

دست کوتــــاه

دست کوته نه مانع کرم است

هان مــــــبادا ز کاروان مانی

در بســــــــاط  تجارت یزدان

کم خود نه که بیش بــــستانی

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 13 بازدید