110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

54

مــیراث ادب

شــــــــاد بادا روان آن پدری

که پســـر را ادب نهاد نه مال

با ادب مال می توان اندوخت

بی ادب می خرد به مال وبال

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 8 بازدید