110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

70

توانـــــگری

خویش را کر چه بی نیاز شــمرد

آنکه ســــــــودای این جهان دارد

پیــش یزدان توانگر آن باشـــــــد

که ز کردار ارمـــــــغـــان   آرد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 5 بازدید