گل آفتاب

گل آفتــــاب

 

از فغفور لاهیجی، در گذشتۀ 1028 در اله آباد هند

 

 

بر روی همچو گــل چه فشــــــــــــانی گلاب را ؟

 

شــبـنم چه حاجت اســت گل آفتـــــــاب را؟

 

گر برگ گل به رنگ لبت بشکفد به باغ

 

دهقان به جای باده فروشــــد گلاب را

 

لعل تو درتبسـّم وخون دلم به جوش

 

در گریه سوخت خندۀ آتش کباب را

 

دوش از خیال دیدن چشــــــــم سیاه تو

 

در دیده همچو سـُـــرمه کشــیدیم خواب را

 

خون از کرشـــــمه در دل چاکم چه می کنی؟

 

در شیشــــۀ شکســــــــــته چه ریزی شــــراب را؟

 

فغفور ذوق تشـــــنه لبی بازم از فریب

 

زنجیر پای ساخته موج ســــــــراب را

 

/ 0 نظر / 16 بازدید