110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

79

نعمت و معصیت

گر تو را نعمتی رسد ز خدای

شکر کن تا به نعمتش ارزی

کمترین  شکر آنکه  نعمت را

نکنی  مــــایۀ گنــــــــه ورزی

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 13 بازدید