110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

59

دوستــــداری

گویمت ناتوانترین کس کیـــــست

آن که عاجز ز دوست یافتن است

ناتوانتر ازو کســــــی است که او

دوســــت یابد ولی  دهد  از دسـت

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 16 بازدید