110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

91

هــــــوس

 

آنکه باشد ورا کرامت  نفس

به هوا و هوس نپــــــردازد

سر نهادن به پای خواهشها

آدمی را بهیمه خو ســــازد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 6 بازدید