به پيشواز نوروز

نوبهار من <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از مسعود سعد (515/1121)

شـــد پر نگار ســاحت باغ ای نگار من

در نویــهار می بـــــــده ای نوبـــهار من

من در خمار هجر تو نابوده مــست وصل

تو می کنی به لب بتر از می خـــمار من

شـــد باغ لاله زار و گـــــــــر نیز کم شود

ای لالــه زار باغ تویـــی لاله زار مـــــن

زلف تو بی قرار و دلــم گشــــته بی قرار

زین هر دو بی قرار ببــــردی قـــرار من

گویی که ســــال و ماه به هم عهد کرده اند

آن بی قرار زلـــــف و دل بی قرار من

گل گشت وخار گشت مرا هجرووصل تو

ای وصــــل تو گل من و هجر تو خار من

میده میی که غم نخورم هیــــــچ تا تو یی

در عمر غمگســــار من و می گســار من

/ 0 نظر / 14 بازدید