110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

106

 

دشمنداری جاهل

 

آدمی آنچه را که نشناســـــد

 

از سر جهل  دشمــنش داند

 

جهل اگر رخت از جهان بندد

 

این قدر دشــــــمنی نمی ماند

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

 

/ 0 نظر / 7 بازدید