110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

42

دعای بی عمل

ای فرا برده دســـتها به  دعـــا

وز عمل پا کشــــــیده در دامان

در شباهت دعای بی عمل است

پرش تیر از گســـــــــسته کمان

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 9 بازدید