گل دورنگ

گل دو رنگ

از منجیک ترمذی (سده 4 هجری/ 10 میلادی)

 

نیـــــــــکو گل دو رنگ را نگه کن{:}دُرّ ست به زیر عقیق ســـاده

 

یا عاشق و معشـــــــوق روز خلوت{:} رخساره به رخساره بر نهاده

/ 0 نظر / 31 بازدید