110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

76

احســــان

ای که  پرسیده ای ز ارزش مرد

بنگر کاز عمـــل  چه  می ورزد

ارزش آدمی به احســـــــان است

آن چه ورزد همـــــان همی ارزد

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 17 بازدید