110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

56

آداب معاشرت

آنچنان زی که گر روی  ز غمت

اشک  ریزند و روی بخراشـــــند

ور بمانی ز خویش و بیـــــــگانه

آرزومنــــــــد  دیدنت باشــــــــند

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 20 بازدید