110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

87

اصلاح باطن

 

هر که جوید صلاح ظاهر خویش

باطنش را صـــــــــــلاح می باید

چون بیاراســــــــت بنده باطن را

ظـــــاهرش را خدا بیــــــــاراید

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 16 بازدید